Ing. Jaroslav Benda - soudní znalec

Úvod Nabídka Kontakt Reference
 
Majitel těchto stránek Vám nabízí své služby v těchto oblastech:
  • znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti a to zejména při zpracování znaleckých posudků při oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů pro účely převodu nemovitostí (koupě, prodej, darování, dědické řízení a pro účely vklady do podnikání) a oceňování věcných břemen
  • znalec v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné a stavby průmyslové při stanování vad a poruch staveb a následných škod
  • organizační a ekonomický poradce v oblasti nakládání s nemovitostmi zejména při převodech nemovitostí (prodej, koupě, darování) a poradenství v oblasti katastru nemovitostí zajišťování podkladů a zprostředkování vyhotovení Geometrických plánů a provádění sepisu smluv při převodech nemovitostí
  • v oblasti styku s finančními úřady zpracování daňových přiznání Daň z převodu nemovitostí a Daň darovací
  • jiné služby v oblasti daní a účetnictví ve spolupráci se společností EKONTAX, spol. s r.o.

Zde můžete specifikovat předběžné požadavky:

Požadavek na

ocenění
expertízu

Předmět plnění:

Místo předmětu plnění:

Účel ocenění:

Požadovaný termín zpracování:
Objednatel:
Kontaktní osoba:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Mobil:
E-mail: